tarieven

tarieven

Kennismaking, telefonisch of via de mail    gratis

Eerste consult (1 uur)                               € 50,-

Vervolgconsulten (meestal 4 van 30 min.)   € 25,-


kosten declareren

NB De meeste zorgverzekeraars vergoeden (deels) de kosten die worden gemaakt voor de gewichtsconsulent.

Wij zijn aangesloten bij de BGN (beroepsvereniging gewichtsconsulenten Nederland)


deelnemende zorgverzekeraars